Iron Mound Township, Logan County, Oklahoma. T16N R3W Indian Meridian.